DAAN Daniel Stolarczyk Zarządzanie Nieruchomościami

image-3Z Panem Henrykiem współpracuje już 4 lata i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję razem pracować jeszcze wiele razy. Bardzo uczciwy wykonawca. Jego pracownicy są schludni i jeszcze nigdy nie wpłynęły do mnie zasadne skargi o tym, że nie sprzątają na budowie. Przeglądy gazowe wykonane są w terminach dogodnych właścicielom, co skutkuje przeważnie 90% obecnością mieszkańców podczas pierwszego odczytu.Obecnie jesteśmy w trakcie omawiania dwóch dużych inwestycji. Serdecznie polecam Firmę Pana Henryka.

Wspólnota Mieszkaniowa – modernizacja instalacji C.O.

Wspólnota Mieszkaniowa Łojewska 8 zaświadcza, że Firma Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe Henryk Brzuchalski w 2008r. wykonała modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na wymianie zaworów grzejnikowych w lokalach, wymianę zaworów pod pionowych w piwnicach oraz wbudowanie odpowietrzników automatycznych na pionach. Firma ta przez cały czas świadczy usługi konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, a także pogotowia hydraulicznego. Prace zostały wykonane solidnie, starannie i terminowo, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. W/w Firmę Można polecić innym inwestorom jako solidnego i doświadczonego wykonawcę realizacji tego rodzaju inwestycji. Wspólnota Mieszkaniowa Łojewska 8 zaświadcza, że
Firma Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe Henryk Brzuchalski
w 2008r. wykonała modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na wymianie zaworów grzejnikowych w lokalach, wymianę zaworów pod pionowych w piwnicach oraz wbudowanie odpowietrzników automatycznych na pionach.
Firma ta przez cały czas świadczy usługi konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, a także pogotowia hydraulicznego.
Prace zostały wykonane solidnie, starannie i terminowo, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Wyżej wymienioną Firmę można polecić innym inwestorom jako solidnego i doświadczonego wykonawcę realizacji tego rodzaju inwestycji.
Firmę Usługi Hydrauliczne gazowe Budowlane Henryk Brzuchalski możemy z czystym sumieniem polecić innym inwestorom.

Wspólnota Mieszkaniowa- konserwacja instalacji wod- kan, gazowej i C.O. wymiana pionów kanalizacyjnych oraz wymiana wodomierzy

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Krasiczyńska 10 nieruchomości położonej przy ul. Krasiczyńska 10 w Warszawie rekomenduje usługi firmy Pana Henryka z zakresu konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnej, gazowej i C.O., a także wymianę pionów kanalizacyjnych oraz  wymiany wodomierzy w całym budynku. Prace były wykonywane w 2007 roku. Firma wywiązała się z wykończonych prac solidnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuka budowlaną. Firmę Usługi Hydrauliczne gazowe Budowlane Henryk Brzuchalski możemy z czystym sumieniem polecić innym inwestorom.Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Krasiczyńska 10 nieruchomości położonej przy ul. Krasiczyńska 10 w Warszawie rekomenduje usługi firmy Pana Henryka z zakresu konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnej, gazowej i C.O., a także wymianę pionów kanalizacyjnych oraz  wymiany wodomierzy w całym budynku.
Prace były wykonywane w 2007 roku. Firma wywiązała się z wykończonych prac solidnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.
Firmę Usługi Hydrauliczne gazowe Budowlane Henryk Brzuchalski możemy z czystym sumieniem polecić innym inwestorom.

Wspólnota Mieszkaniowa- konserwacja instalacji wod- kan, gazowej i C.O. 

Firma Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe Henryk Brzuchalski wykonuje konserwację instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Majowa 5. Firma ta wykonała wymianę wodomierzy z modułem radiowym w całym budynku oraz wymianę pionów deszczowych. Firma Pana Henryka wykazała zaangażowaniem i dobrą organizacją robót, zdobyła dobrą opinię w naszej Wspólnocie. Polecamy Firmę jako solidnego i i godnego zaufania wykonawcę.

Firma Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe Henryk Brzuchalski wykonuje konserwację  instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych
i centralnego ogrzewania w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej Majowa 5.
Firma ta wykonała wymianę wodomierzy z modułem radiowym w całym budynku oraz wymianę pionów deszczowych.
Firma Pana Henryka wykazała zaangażowaniem i dobrą organizacją robót, zdobyła dobrą opinię w naszej Wspólnocie.
Polecamy Firmę jako solidnego i i godnego zaufania wykonawcę.

Wspólnota Mieszkaniowa- wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana pionów deszczowych oraz konserwacja instalacji wod- kan, gazowej i C.O

Firma Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe Henryk Brzuchalski w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Firma Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe Henryk Brzuchalski w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Suwalska 23 w Warszawie wykonała następujące prace: 1. Wymianę zaworów grzejnikowych w lokalach 2. Wymianę pionów deszczowych 3. Konserwację instalacji hydraulicznych i centralnego ogrzewania. Budynek jest 10-cio piętrowy 66 lokali. Pan Henryk Brzuchalski w trakcie realizacji wyżej wymienionych zadań wykazał się bardzo dobrą organizacją pracy oraz znajomością zagadnień. Prace zostały wykonane zgonie ze sztuka budowlaną. Firma zatrudnia pracowników doświadczonych, posiadających wymagane uprawnienia, stosuje nowoczesny sprzęt technologiczny, prace prowadzi w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców. Jakość wymaganych robót instalacyjnych i budowlanych jest bardzo dobra, prace wykonane są terminowo. Firma Pana Henryka Brzuchalskiego jest godna zaufania i polecam ją innym Inwestorom. Suwalska 23 w Warszawie wykonała następujące prace:

  1. Wymianę zaworów grzejnikowych w lokalach
  2. Wymianę pionów deszczowych
  3. Konserwację instalacji hydraulicznych i centralnego ogrzewania.

Budynek jest 10-cio piętrowy 66 lokali. Pan Henryk Brzuchalski w trakcie realizacji wyżej wymienionych zadań wykazał się bardzo dobrą organizacją pracy oraz znajomością zagadnień. Prace zostały wykonane zgonie ze sztuka budowlaną.Firma zatrudnia pracowników doświadczonych, posiadających wymagane uprawnienia, stosuje nowoczesny sprzęt technologiczny, prace prowadzi w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców.Jakość wymaganych robót  instalacyjnych i budowlanych jest bardzo dobra, prace wykonane są terminowo. Firma Pana Henryka Brzuchalskiego jest godna zaufania i polecam ją innym Inwestorom.

Certyfikaty Firmy Usługi Budowlane Hydrauliczne Gazowe 

 

CIRF
CIRF

 

 

 

CERTYFIKAT CIRF EFFP
Firma wykazała się polityką biznesową ukierunkowaną na strategię wzrostu UE określoną w programie EUROPA 2020 oraz legitymuje się ogromnym zaufaniem kontrahentów i klientów.